+
Search

U bent hier

more

Borstkliniek

Okselklieruitruiming

Zoals eerder beschreven, moeten alle klieren in de oksel verwijderd worden als de schildwachtklier is aangetast. Dit gebeurt echter ook om andere redenen (zeer groot gezwel, meerdere gezwellen, vroegere ingrepen, etc.). Ondanks het feit dat de klieren in de oksel normaal aanvoelen, kunnen er toch microscopisch kleine uitzaaiingen aanwezig zijn. Vergrote klieren kunnen dan weer tumorvrij zijn en alleen een reactie vertonen (bijvoorbeeld na een punctie). Het resultaat van het microscopische onderzoek van de klieren  is voor de arts belangrijk en bepalend voor de verdere behandeling. Het aantal lymfeklieren in de oksel wisselt van patiënt tot patiënt. Gemiddeld neemt de arts bij een volledige okselklieruitruiming een twaalftal klieren weg.

Wat zijn de gevolgen van een okselklieruitruiming?

Onmiddellijke gevolgen

Drain
Vlak na de operatie brengt men een siliconenbuisje (drain) aan in de okselholte om bloed en wondvocht (lymfevocht) te verwijderen. De hoeveelheid wondvocht per dag en de totale duur van de drainage zijn initieel niet van belang. Gemiddeld kan de drain na twee weken worden verwijderd. Deze termijn kan oplopen tot vier weken.

Kinesitherapie
Om ervoor te zorgen dat de schouder niet verstijft, start de patiënt vrij snel na de operatie met voorzichtige oefeningen onder begeleiding van een kinesitherapeut.

Lymfedrainage
Na het verwijderen van de drain, mag de patiënt de arm weer normaal bewegen. Tegelijk start de kinesitherapeut met preventieve lymfedrainage. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt, indien nodig, een lijst mee van kinesitherapeuten die lymfedrainage in hun praktijk toepassen.

Slapend gevoel in arm
Doordat de huidzenuwen in de oksel tijdens de ingreep onderbroken werden, kan de patiënt in de huid aan de binnenzijde van de bovenarm ter hoogte van de oksel, een slapend of prikkelend gevoel ondervinden. Dit gevoel verdwijnt meestal en geeft zelden blijvende last. Er is geen relatie tussen de ernst van de aandoening, het aantal aangetaste klieren en de kans op zwelling van de arm in de toekomst.

Gevolgen op langere termijn

Lymfoedeem
Een volledige okselklieruitruiming houdt een levenslang risico in op lymfoedeem (zwelling van de arm). Door de ingreep is de normale drainage van het eiwitrijke lymfevocht immers onderbroken. Eiwitten worden bijgevolg niet meer afgevoerd, trekken wondvocht aan en dat vocht stapelt zich op in de weefsels. Bij de schildwachtklierbiopsie is de kans dat dit risico zich voordoet, minimaal. Bij een okselklieruitruiming is het risico tussen de 25 en 35%, en sterk afhankelijk van de leeftijd, het gewicht en het feit of de oksel al dan niet bestraald werd. Soms is het nodig om enkele preventieve maatregelen te nemen.