+
Search

U bent hier

more

Bevallen in AZ Herentals

Op controle

In AZ Herentals geloven we in een multidisciplinaire aanpak tijdens de hele perinatale periode. Tijdens de zwangerschap wordt u opgevolgd door zowel de gynaecoloog als de vroedvrouw. Indien nodig werken we ook samen met de kinesitherapeut, diëtist, diabeteseducator, sociale dienst enzovoort. Ook uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van resultaten en kan een aanspreekpunt zijn.

Planning prenatale controles

  • 8 weken - 1e consultatie: gynaecoloog: Er gebeurt een echografische bepaling van de zwangerschapsduur. Al de nodige info over u en uw zwangerschap wordt verzameld.
  • 10 weken: vroedvrouw
    De informatie die gegeven wordt, vindt u hier.
  • 12 weken (1e trimesterscreening) gynaecoloog: Tijdens deze raadpleging is er de mogelijkheid om een screening te laten doen voor bepaalde genetische afwijkingen, waaronder het syndroom van Down. Meer informatie over afwijkende resultaten bij deze test (echo / NIPT) leest u hier.
  • 16 weken: huisarts: Algemene controle
  • Tussen 15 en 36 weken: Wij adviseren sterk om contact op te nemen met Kind&Gezin om een prenataal huisbezoek te plannen. Zij stellen de dienstverlening van K&G voor en gaan in op allerlei vragen van niet-medische aard. Een afspraak maakt u door te mailen naar: regiohuis.herentals@kindengezin.be
  • 20-22 weken: gynaecoloog: Een uitgebreide echografie van alle organen van de baby. Ook de ligging van de moederkoek wordt nagegaan.
  • 24 weken: huisarts: Algemene controle
  • 26 weken: vroedvrouw: Op dit tijdstip wordt de suikertest uitgevoerd. U krijgt een drankje te drinken een half uurtje voor uw consultatie en na een uurtje, dus op het einde van uw consultatie, volgt er een bloedname. U krijgt ook de preventieve inspuitingen voor kinkhoest, griep (afhankelijk van seizoen) en Rhogam (rhesusantistoffen)in geval de mama rhesus negatief is. Er wordt geluisterd naar het hartritme van de baby met de doptone. Uw voorkeur voor borst - of flesvoeding wordt besproken. Een aantal administratieve zaken worden uitgelegd zoals het groeipakket.
    De informatie die gegeven wordt, vindt u hier.
  • 28 weken: gynaecoloog: Algemene controle
  • 32 weken: huisarts: Algemene controle
  • 35 weken: gynaecoloog: Algemene controle en bloedname
  • +/- 37 weken: vroedvrouw: Er wordt een vaginale wisser afgenomen om na te gaan of u positief test op de aanwezigheid van groep B streptokokken. Als het resultaat positief is, krijgt u tijdens de arbeid preventief een antibioticum toegediend. U krijgt info ter voorbereiding op arbeid, bevalling en kraamtijd. Vragen rond babyvoeding (borst of fles) worden beantwoord. Er wordt geluisterd naar het hartritme van de baby met de doptone.
    De informatie die gegeven wordt, vindt u hier.
  • +/- 39 weken: gynaecoloog: Algemene controle
  • +/- 40 weken: gynaecoloog: Algemene controle
  • Na de bevalling: Wij raden aan om al tijdens de zwangerschap contact op te nemen met een zelfstandige eerstelijnsvroedvrouw in uw buurt. Een eerstelijnsvroedvrouw zal de zorg voor u en uw baby van ons overnemen wanneer u het moederhuis verlaat tot uw kindje de leeftijd heeft van 1 jaar. De meeste vroedvrouwen zijn geconventioneerd, waardoor de bedragen 100% worden terugbetaald door het ziekenfonds. U kunt een zelfstandige vroedvrouw vinden op: www.vroedvrouwen.be

Het schema is richtinggevend en kan altijd aangepast worden uit praktische of medische overwegingen.

Het schema vindt u ook in deze folder Zwangerschapsopvolging.