+
Search

U bent hier

more

Borstkliniek

Schildwachtklierbiopsie

Bijna bij alle patiënten is er ook een ingreep in de oksel nodig, voor het wegnemen van de schildwachtklier of om een volledige okselklieruitruiming uit te voeren. Bij sommige patiënten moet enkel de schildwachtklier (sentinelklier) worden verwijderd. De schildwachtklier is de eerste klier in de oksel naar waar
de tumorcellen uitgezaaid kunnen zijn.

Hoe verloopt deze procedure?Tumor
De schildwachtklier wordt voor de ingreep lichtjes radioactief gemaakt door een licht radioactieve stof die men inspuit ter hoogte van de borsttumor. Deze stof, die niet gevaarlijk is voor de patiënt noch voor zijn omgeving, wordt via de lymfebanen vanuit de borst naar de oksel vervoerd en vervolgens vastgehouden in de schildwachtklier. Tijdens de operatie spoort men de radioactieve schildwachtklier met behulp van een speciaal toestel op. Vervolgens wordt die samen met de borsttumor verwijderd.

Nog tijdens de ingreep voert men microscopisch spoedonderzoek uit op de schildwachtklier. Als uit dit onderzoek duidelijk blijkt dat er tumorcellen in de schildwachtklier aanwezig zijn, wordt onmiddellijk een volledige okselklieruitruiming uitgevoerd. Stelt men niet onmiddellijk tumorcellen vast, dan wachten de artsen de resultaten af van het verdere microscopische onderzoek van de klier. Dit onderzoek neemt enkele dagen tijd in beslag. Als de resultaten aantonen dat er toch tumorcellen aanwezig zijn, gebeurt in een aantal gevallen toch nog een okselklieruitruiming. Sentinel

Soms gebeurt het dat bij de patiënt geen schildwachtklier gevonden wordt, dit is echter zeldzaam. In dat geval voert men ook een volledige okselklieruitruiming uit.