+
Search

U bent hier

more

Bevallen in AZ Herentals

Sociale en administratieve informatie

Tijdens de zwangerschap is er heel wat administratie die al in orde kan gebracht worden. Het gaat dan over aanvraag tot kraamzorg, geboortepremie en kinderbijslag, erkenning, kinderopvang enzovoort. Deze info staat gedetailleerd in de infobrochure voor aanstaande ouders en krijgt u tijdens de vroedvrouwenraadpleging.

Erkenning van een kind

Als u niet gehuwd bent, moet u als vader of meemoeder uw kindje erkennen. Zo maakt u duidelijk dat er een band van vaderschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en het kindje. Beide ouders moeten hiervoor voor de geboorte van hun kindje naar het gemeentehuis gaan. Deze erkenning kan gebeuren in het gemeentehuis van uw woonplaats. Erkennen kan al tijdens de zwangerschap, we raden dan ook aan dit tijdig in orde te maken. Het mag echter ook bij de geboorteaangifte zelf of na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Wat neemt u best mee?

  • Doktersattest van bewijs zwangerschap
  • Identiteitskaarten
  • Eventueel kopieën van akte echtscheiding

Geboorteaangifte

Een van de ouders of beiden samen moeten binnen de 15 dagen na de geboorte het kind aangeven bij de burgerlijke stand van Herentals. De partner kan het kind niet zonder moeder gaan aangeven, als de erkenning niet op voorhand is gebeurd.

Stadsloket    
Augustijnenlaan 30    
2200 Herentals
014 28 50 50     
www.herentals.be/aangifte-geboorte

Wat neemt u mee?

  • Identiteitskaarten van beide ouders
  • Het trouwboekje of de erkenningsakte - indien niet gehuwd
  • Het naamkeuzeformulier dat u na de bevalling van de vroedvrouw krijgt

U krijgt een aantal geboortebewijzen waarmee u het groeipakket kunt aanvragen en uw kind kunt laten inschrijven bij uw mutualiteit.

Het groeipakket

Startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie)

Bij de geboorte van een kindje ontvangt u een startbedrag van 1122 euro. U kunt dit bedrag ten vroegste 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en ten laatste 5 jaar na de geboorte aanvragen.

Is dit uw eerste kindje, dan doet u de aanvraag door een van de vijf uitbetalers een attest met uw vermoedelijke bevallingsdatum te bezorgen. Heeft u al kinderen, dan vraagt u het startbedrag aan bij uw huidige uitbetaler of bij een andere uitbetaler naar keuze. Die keuze geldt dan wel voor al uw kinderen. U ontvangt het startbedrag ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Basisbedrag (vroegere kinderbijslag of kindergeld)

Het maandelijkse basisbedrag bedraagt voor alle kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 163,20 euro. Als u het startbedrag hebt aangevraagd, zult u automatisch dit basisbedrag ontvangen vanaf de maand nadat u bevallen bent. Is dit niet het geval, dan kunt u alsnog een aanvraag doen bij een uitbetaler van het groeipakket.

Kraamzorg

Een kraamverzorgende komt na de bevalling bij u thuis. Deze verzorgende biedt ondersteuning in de huishoudelijke taken (boodschappen, koken, wassen, strijken, stofzuigen), de verzorging van moeder en baby (hulp bij babybadje, babyvoeding) alsook sociale ondersteuning (opvang bezoek of andere kinderen). Deze dienstverlening wordt berekend op de inkomsten van het gezin en geniet ook een bijpassing van de mutualiteit en sommige hospitalisatieverzekeringen. Kraamzorg moet rond de 6e zwangerschapsmaand aangevraagd worden via organisaties als Landelijke Thuiszorg, Familiehulp e.d.

 

Meer info: