+
Search

U bent hier

more

Bevallen in AZ Herentals

Vaginale bevalling

In AZ Herentals geloven we in het natuurlijke verloop van de arbeid en proberen we jullie in dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Als er bepaalde geboortewensen zijn, mag u dit steeds bespreken tijdens de prenatale controle met de gynaecoloog of vroedvrouw. We houden ook zoveel als mogelijk rekening met jullie visie op bevallen!

Het is belangrijk om weten dat de pijn van weeën een deel van het natuurlijke proces is. De baarmoeder trekt samen om ervoor te zorgen dat de baarmoederhals zich opent en dat de baby geboren kan worden. Als u weet dat dit erbij hoort, u zich hier op voorbereidt en probeert om de pijn op een positieve manier te bekijken, kan u vaak beter met deze pijn om dan wanneer u ertegen gaat vechten. Uw lichaam maakt dan immers het hormoon endorfine aan. Dit is een soort morfine-achtige stof waardoor u meer zal aankunnen dan u op voorhand misschien verwacht had. U komt door dit hormoon in een soort van roes, waardoor u de pijn niet meer zo bewust ervaart.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de weeën op een natuurlijke manier te kunnen opvangen:

 • Lokale warmte toedienen via hotpacks.
 • Ruglast en dergelijke kunnen verlicht worden met massage.
 • U kunt de weeën opvangen op een zitbal, rondlopen, steun zoeken bij uw partner. Belangrijk is om een houding te vinden waarin u zich goed voelt.
 • Ook een rustige ademhaling en bepaalde ademhalingstechnieken kunnen u helpen.
 • Er is een douche en bad aanwezig op elke verloskamer. Het warme water kan u helpen om te ontspannen, wat dan weer de ontsluiting zal bevorderen.

De vroedvrouw is er om jullie bij dit alles te begeleiden. Via bepaalde houdingen en massagetechnieken proberen we het comfort te vergroten en de baby goed te laten indalen. We vinden het belangrijk om hierbij de partner nauw te betrekken. Als u nog een extra vertrouwenspersoon bij de bevalling wilt hebben, kunt u dit best op voorhand met de gynaecoloog bespreken.

Wanneer u 10 cm ontsluiting hebt en uw baby daarnaast ook voldoende laag ingedaald is in het bekken, kan de eigenlijke bevalling beginnen. U krijgt een niet te stuiten drang om mee te persen en uw baby zal zo naar buiten geduwd worden. Het is belangrijk dat u een houding kunt aannemen waarbij u de persdrang goed kunt voelen. Uw lichtaam zal aangeven wat juist voelt. Ook tijdens deze momenten is de vroedvrouw er om u te ondersteunen en te begeleiden. De gynaecoloog wordt gedurende de hele arbeid op de hoogte gehouden en zal verwittigd worden wanneer de geboorte nabij is.

Na de bevalling, als er geen medische tegenindicatie is, blijft de baby huid op huid bij de kersverse mama tot na de eerste voeding. Dit houdt de baby lekker warm en bevordert de hechting en de slaagkansen van de borstvoeding. Hierna kan de baby verder huid op huid bij de papa, zodat de mama zich kan opfrissen. Tot slot wordt de baby gewogen en gemeten. Ongeveer 2 à 3 uur na de bevalling gaan jullie samen naar de kamer op de materniteit. 

 

Epidurale verdoving

Als de arbeid erg uitputtend is, er een medische indicatie bestaat of als u dit wenst, dan kunt u uiteraard ook kiezen voor een epidurale verdoving. Het is belangrijk dat u op voorhand het verloop en de voor- en nadelen kent van deze ingreep zodat u een bewuste keuze kunt maken. Deze keuze is geheel aan u, wij dringen u niets op. U kunt ook tijdens de arbeid nog van keuze veranderen!

Verloop

Een epidurale verdoving wordt altijd uitgevoerd door de anesthesist na goedkeuring van de gynaecoloog. Voordat de verdoving geplaatst wordt, krijgt u een infuus in de arm om mogelijke bloeddrukdalingen te voorkomen. Er wordt eerst een lokale verdoving ter hoogte van de ruggenwervel ingespoten. Daarna wordt er met een epidurale naald geprikt tussen de ruggenwervels tot in de epidurale ruimte (tussen ruggenmerg en ruggenwervel). Daar wordt een katheter geplaatst, zodat de verdovende medicatie toegediend kan worden. U krijgt dan een pompje om extra toediening zelf te regelen. U kunt uzelf echter nooit te veel toedienen. Uw benen zullen zwaar aanvoelen en er kan jeuk optreden. De pijn van de contracties zal verminderen of volledig wegvallen.

Voordelen

 • Een zeer doeltreffende en een van de minst gevaarlijke medicamenteuze methoden.
 • De medicatie maakt u niet suf, zodat u de geboorte helder kan meemaken.
 • U kunt even op adem komen en rusten. Deze vorm van pijnstilling is dus zeker nuttig bij een zeer langdurige en uitputtende arbeid.
 • Door de ontspanning verloopt de ontsluiting in sommige gevallen vlotter, vooral bij vrouwen die zeer gespannen en angstig zijn.

Nadelen

 • Uw mobiliteit is uiteraard beperkt en u bent daardoor bedgebonden.
 • Het is nodig om de blaas met een sonde leeg te maken, omdat de aandrang om te plassen vaak weg is. Een lege blaas is belangrijk om plaats te maken voor het hoofdje tijdens de indaling.
 • Vaak verminderen de contracties door de medicatie, waardoor weeënopwekkende middelen toegediend moeten worden.
 • Bloeddrukdaling bij de mama met een verminderde placentadoorbloeding bij de baby tot gevolg. Uw bloeddruk zal daarom goed worden opgevolgd om dit op tijd te kunnen voorkomen.
 • De baby kan mogelijk moeilijker in de juiste positie komen door de verminderde mobiliteit bij de mama. Dit kan een nadelig effect geven op de ontsluiting en de uitdrijving.
 • De natuurlijke persdrang valt meestal weg, wat een kunstverlossing tot gevolg kan hebben.
 • Ongeveer 1% van de vrouwen ervaart hoofdpijn na de bevalling. Hiervoor bestaat een behandeling.
 • Blijvende neurologische klachten en allergische reacties op de medicatie zijn gelukkig uiterst zeldzaam.